Rejestracja:

Musi składać się z jednej dużej i małej litery oraz cyfry
Musi być zgodne z powyższym hasłem